Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 czerwca 2022

Ogłoszenie 31/2022 z dnia 01/07/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 26/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 czerwca 2022 roku.