Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2015

Ogłoszenie 18/2015 z dnia 04/05/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 15/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2015 roku.