Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2016

Ogłoszenie 18/2016 z dnia 02/05/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 15/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2016 roku.