Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 kwietnia 2022

Ogłoszenie 24/2022 z dnia 02/05/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 20/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 kwietnia 2022 roku.