Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2013

Ogłoszenie 72/2013 z dnia 02/12/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 67/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2013 roku.

Raport bieżący 67/2013 Investor Gold FIZ