Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2014

Ogłoszenie 47/2014 z dnia 01/12/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 40/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2014 roku.