Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 listopada 2017

Ogłoszenie 46/2017 z dnia 01/12/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 41/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 listopada 2017 roku.