Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2014

Ogłoszenie 40/2014 z dnia 01/10/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 34/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2014 roku.