Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2016

Ogłoszenie 36/2016 z dnia 03/10/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 31/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2016 roku.