Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2017

Ogłoszenie 37/2017 z dnia 02/10/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 33/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2017 roku.