Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 30 września 2019

Ogłoszenie 38/2019 z dnia 01/10/2019

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 33/2019 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 30 września 2019 roku.