Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2013

Ogłoszenie 01/2014 z dnia 02/01/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 01/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2013 roku.

Raport bieżący nr 1/2014 Investor Gold FIZ