Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2018

Ogłoszenie 1/2019 z dnia 2/01/2019

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 1/2019 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2018 roku.