Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2019

Ogłoszenie 01/2020 z dnia 02/01/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 01/2020 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2019 roku.