Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 grudnia 2022

Ogłoszenie 01/2023 z dnia 02/01/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 01/2023 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 grudnia 2022 roku.