Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 lipca 2015

Ogłoszenie 31/2015 z dnia 03/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 27/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 lipca 2015 roku.