Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 lipca 2020

Ogłoszenie 25/2020 z dnia 03/08/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 24/2020 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 lipca 2020 roku.