Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 maja 2016

Ogłoszenie 21/2016 z dnia 01/06/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 18/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 maja 2016 roku.