Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2014

Ogłoszenie 14/2014 z dnia 01/04/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 13/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2014 roku.