Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 marca 2022 r.

Ogłoszenie 15/2022 z dnia 01/04/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 14/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 marca 2022 roku.