Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 października 2016

Ogłoszenie 40/2016 z dnia 02/11/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 34/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 października 2016 roku.