Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2014

Ogłoszenie 37/2014 z dnia 01/09/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 31/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2014 roku.