Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 sierpnia 2017

Ogłoszenie 34/2017 z dnia 01/09/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 sierpnia 2017 roku.