Investor Gold FIZ - Wycena WANCI na 31 stycznia 2014

Ogłoszenie 06/2014 z dnia 03/02/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 06/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na Dzień Wyceny 31 stycznia 2014 roku.


Raport bieżący 06/2014 Investor Gold FIZ