Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2017

Ogłoszenie 10/2017 z dnia 02/03/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 09/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 28 lutego 2017 roku.