Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2018

Ogłoszenie 10/2018 z dnia 02/03/2018

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 9/2018 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 28 lutego 2018 roku.