Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 28 lutego 2022 r.

Ogłoszenie 10/2022 z dnia 02/03/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 10/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 28 lutego 2022 roku.