Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 czerwca 2014

Ogłoszenie 30/2014 z dnia 02/07/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 26/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 czerwca 2014 roku.