Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 kwietnia 2014

Ogłoszenie 21/2014 z dnia 05/05/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 17/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 kwietnia 2014 roku.