Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 kwietnia 2015

Ogłoszenie 19/2015 z dnia 05/05/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 16/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 kwietnia 2015 roku.