Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 kwietnia 2016

Ogłoszenie 19/2016 z dnia 04/05/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 16/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 kwietnia 2016 roku.