Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 kwietnia 2017

Ogłoszenie 19/2017 z dnia 04/05/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 16/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 kwietnia 2017 roku.