Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 kwietnia 2022 r.

Ogłoszenie25/2022 z dnia 04/05/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę Raportu bieżący 21/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 kwietnia 2022 roku.