Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2013

Ogłoszenie 73/2013 z dnia 03/12/2013

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 68/2013 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego  zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 listopada 2013 roku.


Raport bieżący 68/2013 Investor Gold FIZ