Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2014

Ogłoszenie 48/2014 z dnia 02/12/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 41/2014 Investor Gold Funduszu
Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold
Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 listopada 2014 roku.