Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2015

Ogłoszenie 47/2015 z dnia 02/12/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 41/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 listopada 2015 roku.