Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2016

Ogłoszenie 44/2016 z dnia 02/12/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 38/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 listopada 2016 roku.