Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 listopada 2017

Ogłoszenie 47/2017 z dnia 04/12/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 42/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 listopada 2017 roku.