Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2014

Ogłoszenie 41/2014 z dnia 02/10/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 35/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 września 2014 roku.