Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 30 września 2015

Ogłoszenie 40/2015 z dnia 02/10/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 35/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 30 września 2015 roku.