Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2015

Ogłoszenie 02/2016 z dnia 05/01/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 2/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 grudnia 2015 roku.