Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2019

Ogłoszenie 02/2020 z dnia 03/01/2020

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 02/2020 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 grudnia 2019 roku.