Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 grudnia 2022

Ogłoszenie 02/2023 z dnia 03/01/2023

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 02/2023 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 grudnia 2022 roku.