Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 lipca 2014

Ogłoszenie 34/2014 z dnia 04/08/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 29/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 lipca 2014 roku.