Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 lipca 2015

Ogłoszenie 32/2015 z dnia 04/08/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 28/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 lipca 2015 roku.