Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 lipca 2017

Ogłoszenie 31/2017 z dnia 01/08/2017

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 28/2017 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 lipca 2017 roku.