Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 lipca 2022

Ogłoszenie 36/2022 z dnia 02/08/2022

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 30/2022 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 lipca 2022 roku.