Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2014

Ogłoszenie 24/2014 z dnia 03/06/2014

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 20/2014 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 maja 2014 roku.