Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2015

Ogłoszenie 22/2015 z dnia 03/06/2015

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 19/2015 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 maja 2015 roku.