Investor Gold FIZ - Wykupienie CI na 31 maja 2016

Ogłoszenie 22/2016 z dnia 02/06/2016

W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 19/2016 Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych Investor Gold Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego na dzień 31 maja 2016 roku.